Klantendagen en excursies

Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag Benchmark Gemeentelijk Groen. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Daarnaast zijn er interessante presentaties over onder andere het onderzoek van Wageningen University & Research en zijn er boeiende workshops. Uiteraard is er ook veel tijd om te praten met collega-groenbeheerders. De Klantendag is bedoeld voor de leden van de BGG, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Naast de jaarlijkse klantendag organiseert de Benchmark Gemeentelijk Groen ook elk jaar een excursie. De excursie is meestal in de gemeente van een lid van de BGG.

BGG-excursie Arnhem - 17 mei 2024
Naast de klantendagen organiseren we ook elk jaar een excursie. Dit jaar is de excursie op vrijdag 17 mei. We organiseren deze excursie samen met de gemeente Arnhem, waar de excursie ook plaatsvindt. Voor deze excursie zijn leden en aspirant-leden van de BGG uitgenodigd. Komende maand wordt het programma vastgesteld en wordt de inschrijving geopend. Aan de excursie zijn voor deelnemers geen kosten verbonden (is inbegrepen in lidmaatschap).

Klantendag 2023 15 november 2023
De jaarlijkse klantendag was dit jaar op 15 november in Wageningen. Het was dit jaar weer zeer informatief en ook zeer feestelijk omdat de benchmark in 2023 25 jaar bestaat. De dag werd zelfs zo'n groot succes dat Dennis de Heer (gemeente Hoorn, voorzitter klantenraad BGG) het de meest briljante klantendag ooit noemde.


Ook dit jaar was er veel animo voor de klantendag.

Programma:

  9.30 Inloop met koffie/thee en gebak

10.00 Opening dagvoorzitter (Dennis de Heer)

10.10 Resultaten BGG 2022 (Anjo de Jong)
10.40 Enquete Beheer Gazon (Jaap van Raffe)
10.50 Discussie en bespreken enkele trends

11.10 Koffie

11.25 De interactieve rapportage (Ronnie van Kempen)
11.50 25 jaar BGG (incl. quiz) (Joop Spijker)

12.20 Zeer beperkte lunch + krentenbollen
13.00 Bezoek campus / Bodemmuseum

13.30 Benchmark gemeenten (op wijkniveau) van boomkroonvolume en nabijheid park (Joop Spijker, Dirk Voets)

14.30 Pauze

14.45 Klimaatverandering en boomsoorten NL (Marc Ravesloot)

15.15 Afsluiting door dagvoorzitter

15.30 Borrel met heel veel hapjes
16.30 Einde


Het bezoek aan het bodemmuseum was erg leerzaam.

Presentaties

1- Beheer van gazon (Jaap van Raffe)
2- Baten van groen Benchmark (3 -) 30 - 300
3- CSI Trees: klimaatbomen met toekomst (Marc Ravesloot)

BGG-excursie Den Haag 16 juni 2023
Op vrijdag 16 juni waren de aangesloten gemeenten van de Benchmark Gemeenteijk Groen te gast in Den Haag voor een ochtend met interessante lezingen en een middag met een rondleiding door het stadscentrum. Centraal deze dag stonden het groenbeheer rondom stadsbomen en de uitbreiding van het areaal groen tot een aaneengesloten park met diverse groene routes door de stad.


Tijdens het ochtendprogramma was er veel te leren.

Ochtendprogramma
Het ochtendprogramma bestond uit een aantal interessante lezingen:

1. Algemene inleiding over belang van stedelijk groen
Joop Spijker (WUR, projectleider van de Benchmark Gemeentelijk Groen) licht het belang van het stedelijk groen in de stad toe in relatie tot de uitdagingen waar de steden voor staan i.v.m. klimaatverandering.
2. Extra groen in de stad
Ralph Pitlo (gemeente Den Haag) vertelt in zijn verhaal hoe Den Haag met het groen zorgt voor leefkwaliteit en wat de kansen zijn voor extra groen in de stad.
3. Nota Stadsbomen
Paul Boeters (gemeente Den Haag) gaat, enthousiast vertellend, in op hoe de Nota Stadsbomen, het Routeboek Stadsbomen in Beheer en het Routeboek Stadsbomen in Projecten, bijdragen tot de leefkwaliteit in de stad.
4. Stadsnatuur: Wat moet je ermee?
De Haagse stadsecoloog Martin van den Hoorn brengt ons tijdens/na de lunch een interessant verhaal hoe steden hun eigen natuurwaarden hebben. Martin toont ons hoe de lange geschiedenis van de ecologische verbindingszones in Den Haag leiden tot een Stedelijke Groen Hoofdstructuur, vermeld in de Nota Stadsnatuur.

Middagprogramma
's Middags was er een stadswandeling langs onder andere Spuiplein en Turfmarkt, Plein (nabij Lange Poten), Malieveld, Lange Voorhout, (Paleis) Kneuterdijk, Buitenhof en De Passage, Tijdens de stadswandeling was er met name aandacht voor de stadsbomen in Den Haag. De dag werd afgesloten met een drankje op een heerlijk terras (of eigenlijk andersom: met een heerlijk drankje op een terras).


Een boom biedt enige schaduw en verkoeling tijdens de middagexcursie.

Het complete verslag van de excursie en de presentaties zijn hieronder te downloaden.

Verslag

- Verslag excursie


Presentaties

1- Belang van stedelijk groen (Joop Spijker)
2- Extra groen in de stad (Ralph Pitlo)
3- Nota Stadsbomen (Paul Boeters)
4- Stadsnatuur: Wat moet je ermee? (Martin van den Hoorn)


Achtergrondrapportage

- Groennormen in de stad en omgeving


Klantendag 2022
Na een aantal online-events kon dinsdag 1 november eindelijk weer een klantendag live worden gehouden. Ook deze keer was dat op de campus van Wageningen University & Research. Een groot aantal leden, maar ook een aantal gemeenten die nog geen lid zijn van de Benchmark Gemeentelijk Groen, woonden de klantendag bij. Het programma werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen, wat onder andere bleek uit de achteraf gehouden enquête.


De klantendag was zeer druk bezocht

Programma Klantendag 2022:

  9.30 Inloop met koffie/thee en gebak

10.00 Opening dagvoorzitter
10.05 Resultaten van de benchmark
10.55 Resultaten Enquête Baten Groen
11.25 Koffie
11.40 Groen en gezondheid
12.20 Quiz

12.30 Heerlijke lunch
13.00 Rondwandeling over campus

13.30 Groen en investeringen
14.30 Interactieve discussie
15.30 Afsluiting

15.45 Afsluitende borrel met feestelijke hapjes

Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief.

Klik hier om de nieuwsbrief te openen


Presentaties

De presentaties (pdf) van dit jaar, staan nu ook op onze website. De presentatie van Jaap is ook 'live mee te beleven'.

Groen en gezondheid - Sjerp de Vries
Enquête Baten Groen (pdf) - Jaap van Raffe
Groen en investeringen - Aad van Leeuwen (Rotterdam)Winnaar Sjoerd de Boer (Enschede - midden), nummer 2 Vivienne van Sante (Arnhem - links voor de kijker) en quiz-master Joop Spijker (rechts)

BGG-excursie Floriade 7 juni 2022
Met ca. 30 deelnemers hebben we een geslaagde excursie gehad op het Floriade-terrein van Almere. We werden welkom geheten door Peter Post van de gemeente Almere en begonnen met drie presentaties binnen, allemaal passend in het Floriade-thema Growing green cities. Monique van der Plas (gem. Almere) vertelde over hoe de burgers in Almere enthousiast worden over vergroening. Groene speldjes, groene buren en deelname aan het WK-tegelwippen passeerden de revue. Aansluitend benadrukte Joop (WUR) de grote uitdagingen voor de mens deze eeuw, zoals klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Maar ook de stad kan verantwoordelijkheid nemen voor oplossingen die het klimaat minder belasten (bijv. door CO2-vastlegging) en groene steden kunnen zeer helpen bij de aanpassing aan het nieuwe klimaat, bijv. bij wateropvang en hitte-reductie.


Luisteren naar Monique van der Plas, Joop Spijker en Marc Ravesloot.

Marc Ravesloot (WUR) vertelde over de nieuwe onderzoeken die naar stadsbomen plaatsvinden. Bomen spelen immers een grote rol om deze doelen te bereiken. De toegelichte projecten zijn (1) Kritische Prestatie Indicatoren van bomen. Dit project kan helpen bij het ontwikkelen van een eenvoudig monitoring kader om daadwerkelijk te volgen welke prestaties bomen leveren bij belangrijke ecosysteemdiensten. Er worden er in eerste instantie twee ontwikkeld, één gericht op een real time dashboard wat de groene infrastructuur in uw gemeente doet om sociale activatie van burgers te monitoren en de ander die een real time gemeten dashboard gaat worden die de vitaliteit van iedere individuele straatboom aangeeft. Het tweede project is CSI trees: klimaatbomen met toekomst. In dit project worden nieuwe geactualiseerde winterhardheidskaarten berekend, worden zoekprofielen opgesteld om nieuwe soorten gericht te kunnen zoeken in de oorsprong gebieden (biomen) aan de aan de hand van gemeten local climate map's van Nederlandse steden. Tot slot wordt een meetlijn ontwikkeld waarin de stressrespons van bomen onder gecontroleerde omstandigheden wordt gemeten. Dit leidt tot een classificatiesysteem voor stadsbomen. Een next step op het gebied van de juiste boom op de juiste plek.

Tenslotte werd de deelnemers nog gewezen op gemakkelijk toegankelijke informatie over wat groen in de stad vermag, zoals te vinden in de door Wageningen University & Research samen met de Stichting De Groene Stad ontwikkelde factsheets groen en wonen, groen en werken, groen en leren, groen en zorg en algemene aspecten, en tevens in de brochure Sustainable Development Goals SDG's als leidraad voor stedelijk groen. Zie De Groene Stad
en SDG's als leidraad.


Excursie over het terrein van de Floriade.

's-Middags kregen we een excursie van ruim 1,5 uur over het terrein van de Floriade. Veel inspirerende duurzame groene oplossingen en voorbeelden van circulair bouwen zijn daar zichtbaar. Na de afsluitende borrel werd door veel deelnemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om na de afsluitende borrel op eigen gelegenheid een en ander nog wat beter te bekijken, want in een excursie van 1,5 uur kun je slechts een deel van alle interessante zaken bekijken.

Al met al kijken we terug op een geslaagde BGG-Excursie. Het was erg fijn om na twee lange covid-jaren voor het eerst als netwerk weer live elkaar te kunnen ontmoeten.

Presentaties

- Op weg naar Floriade door Monique van der Plas
- Groene inrichting van de stad door Joop Spijker
- Nieuw onderzoek stadsbomen door Marc Ravesloot

Klantendag 2021
Op 7 december van 14:00 - 16:00 uur organiseerde de Benchmark Gemeentelijk Groen weer haar jaarlijkse Klantendag. Als gevolg van de beperkingen i.v.m. Covid19 was dit in de vorm van een (serie) webinar(s) (in teams).

Programma
1. Opening
2. Presentatie resultaten benchmark (Anjo de Jong)
3. Presentatie waarde/baten van bomen (Jelle Hiemstra)
4. Interactieve bespreking:
- groen-inhoudelijke onderwerpen
- speerpunten 2022
- wensen voor webinars 2022

Locatie:
Thuis (webinar),

Online bijeenkomst Groen en het college-akkoord
Na twee eerdere succesvolle webinars organiseerden we op donderdag 18 mei 2021 van 14:00-16:00 uur een derde online bijeenkomst met als thema: Groen en het college-akkoord, dit ter voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. De bijeenkomst vond plaats via Microsoft Teams, zodat iedereen mee kan spreken en discussiëren. Het webinar stond wederom onder leiding van dagvoorzitter Dennis de Heer (gemeente Hoorn), voorzitter van de Klantenraad van de BGG.

Centrale vraag in het webinar was: Op welke wijze kunnen groene data worden ingezet bij de ambtelijke voorbereidingen voor het college-akkoord en/of bij het vaststellen van het groenbeleid?

Programma
1. Welke groene data zijn beschikbaar (Joop Spijker) 30 min
2. Hoe krijg je als ambtenaar aandacht voor groen in het collegeprogramma / bij het bestuur en kunnen groene data hierbij helpen? (presentatie van Aad van Leeuwen (Rotterdam) en Eric Pol (Utrechtse Heuvelrug) (elk 15 minuten)
3. Korte pauze
4. Hoe kunnen de groene ambities van het college-akkoord worden gerealiseerd (Robbert Snep) (30 min)
5. Discussie o.l.v. dagvoorzitter Dennis de Heer (25 min)

Presentaties

Alle vier de presentaties die tijdens het webinar zijn gegeven, zijn openbaar en kunt u hieronder opvragen:
- Presentatie Groene Data Joop Spijker
- Presentatie Groene Data Aad van Leeuwen
- Presentatie Groene Data Erik Pol
- Presentatie Realisatie Groene Ambities Robbert Snep


Online bijeenkomst Biodiversiteit
In aansluiting op de eerste online Klantendag in november 2020, organiseerden we op donderdag 21 januari van 10:00 - 12:00 uur een tweede online bijeenkomst met als thema Verdieping van Biodiversiteit en Ecologisch beheer. De bijeenkomst vond plaats via Microsoft Teams, zodat de deelnemers mee konden spreken en discussiëren.

Programma donderdag 21 januari 10:00 - 12:00:

- 10.00: Opening (Dennis de Heer, gem. Hoorn, voorzitter Klantenraad)
- Een nadere blik op biodiversiteit (Fabrice Ottburg, Wageningen Environmental Research)
- 5 minuten pauze
- Organisatie van het ecologisch beheer (bestekken) (Arjen Verboom, Waterschap Vallei en Veluwe)
- Ecologisch beheer; berekening van kosten en cijfers uit de benchmark gemeentelijk groen (Anjo de Jong, Wageningen Environmental Research, BGG-projectteam)
- 12.00: Sluiting

Presentaties

Twee van de presentaties die tijdens het webinar zijn gegeven , zijn openbaar en kunt u hieronder opvragen:
- Presentatie biodiversiteit Fabrice Ottburg
- Presentatie bestekken Arjan Verboom

Klantendag 2020
12 november organiseerden we onze jaarlijkse klantendag. Dit jaar moest de klantendag digitaal in de vorm van een webinar en mede daardoor ook aanzienlijk korter. Dat maakte de klantendag echter niet minder geslaagd. Vanuit Wageningen en Hoorn werd een afwisselend programma verzorgd bestaande uit presentaties, filmpjes en uiteraard de Quiz. De reacties waren dan ook zeer positief.


De klantendag was dit keer digitaal in de vorm van een webinar.

Programma Donderdag 12 november 13:30 - 15:30:

- 13:30 Opening door dagvoorzitter Dennis de Heer, gemeente Hoorn
- Presentatie cijfers Anjo de Jong, WUR. Met tussendoor 3 videopresentaties (zie hieronder)
- Interactief deel Joop Spijker, WUR (De Quiz)
- 5 minuten pauze
- Presentatie biodiversiteit Fabrice Ottburg, WUR
- Vragen
- 15:30 afsluiting

De Videopresentaties

Tijdens de klantendag zijn drie filmpjes getoond waarin groenbeheerders van drie gemeenten vertelden over een aantal interessante aspecten van het groenbeheer. Die filmpjes kun je hier bekijken:

- Gemeente Súdwest-Fryslân

- Gemeente Utrechtse Heuvelrug

- Gemeente Arnhem


Presentaties

Tijdens de klantendag zijn ook twee boeiende presenties gegeven. De presentatie van Anjo de Jong is alleen voor deelnemende leden. Deze is aan hen toegestuurd. De presentatie van Fabrice Ottburg is wel via deze website te bekijken:
- Presentatie cijfers Anjo de Jong
- Presentatie biodiversiteit Fabrice Ottburg


Klantendag 2019
Dinsdag 3 december is de klantendag 2019 georganiseerd. Ook deze keer op de campus van Wageningen University & Research. Zoals gebruikelijk waren er 's ochtends een aantal boeiende lezingen en 's middags een aantal interesssante workshops! Ook in 2019 was de klantendag weer druk bezocht en een groot succes.


De klantendag was weer druk bezocht

Programma Klantendag 2019:

9.30 uur Inloop met koffie/thee

10.00 Ochendprogramma
- Welkom + Opening (voorzitter Wim-Martijn Simonse)
- Resultaten benchmark (Anjo de Jong)
- Koolstofopslag, droogte en de groenste gemeente (Joop Spijker)
- Klimaatverandering en het Nederlandse bos (Jan den Ouden)
- Quiz en prijsuitreiking quiz

12.30 Heerlijke lunch

13.25 Workshopsronde 1
14.35 Workshopsronde 2
15.35 Trends en suggesties

15.50 Afsluitende borrel met feestelijke hapjes'De Krab' wint de hoofdprijs van de Quiz: het Normenboek Gemeentelijk Groen


De workshops:

- Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
- Voorbereiding groen/bomen op klimaatverandering
- Beheerproces op orde
- Eikenprocessierups
- Bewonersinitiatieven
Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief.

Klik hier om de nieuwsbrief te openen


Presentaties

De presentaties van dit jaar, staan nu ook op onze website.

Koolstofopslag in Groen - Joop Spijker
De droogte van 2018 - Joop Spijker
Klimaatverander en bos - Jan den Ouden

Workshops

Beheerproces op orde - Eric Pol (Utrechtse Heuvelrug)
Bewonersinitiatieven - Vivienne van Sante (gem. Arnhem)
Leidraad eikenprocessierups - Joop Spijker (WUR)

Klantendag 2018
Dinsdag 13 november is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen georganiseerd. Deze keer op de campus van Wageningen University & Research. De Klantendag 2018 was dit jaar extra feestelijk in verband met het 20-jarig jubileum van de BGG. 's Ochtends worden een aantal boeiende lezingen gehouden en 's middags zijn er interesssante workshops! Mede door het interessante programma was de klantendag dit jaar zeer druk bezocht en een groot succes.


Gebouwen Gaia en Lumen in Wageningen

Programma Klantendag 2018:

9.30 uur Inloop met koffie/thee

10.00 Welkom en Opening (dagvoorzitter Dennis de Heer)

10.05 Resultaten benchmark (Anjo de Jong)

10.45 Interactieve rapportage (Inge La Rivière)

11.00 Hoeveelheden openbaar en privé-groen in de bebouwde kom (Rob Smidt)

11.15 Koffie-thee met gebak

11.30 Twintig jaar BGG (Dennis de Heer en Joop Spijker) terugblik 1998-2018

12.00 Quiz en feestelijk moment en prijsuitreiking quiz

12.25 Heerlijke lunch

13.15 20 jaar vooruitblik (Dennis de Heer en Joop Spijker)

14.00 Workshopsronde 1

14.45 koffie/thee

15.00 Workshopsronde 2

15.45 Afsluiting centraal

16.30 Afsluitende borrel met feestelijke hapjes
De workshops:

- Japanse duizendknoop (Joyce Penninkhof, Probos)
- Waardebeheer, Block chains: (Tony Pipping en Joop Spijker)
- Bijvriendelijk beheer en circulair (maaien en afvoeren)
- Eikenprocessierups (Joop)
Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief.

Klik hier om de nieuwsbrief te openen


Presentaties

De presentaties van dit jaar, staan nu ook op onze website.

1: Gemeentelijk en particulier groen - Rob Smidt
2: 20 jaar BGG - Joop Spijker

Workshops

A: Duizendknoop - Joyce Penninkhof (Probos)
B: Waardebeheer - Tony Pipping
C1: Bijvriendelijk beheer - Sabine van Rooij
C2: Bijvriendelijk beheer - Anjo de Jong
D: Eikenprocessierups - Joop Spijker

Klantendag 2017
Dinsdag 7 november is weer de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen georganiseerd. Dit jaar waren we te gast bij de gemeente Rotterdam.

’s Ochtends vonden de lezingen plaats in gebouw “De Rotterdam” op de 40e verdieping! Rond lunchtijd verhuisden we naar het zalencomplex van de Fenix Music Factory waar de gemeente Rotterdam een lunch voor de deelnemers had verzorgd. Daar vond ook het middag programma plaats met de vervolglezingen en workshops. De dag werd uitearaard afgesloten met een borrel.


Uitzicht vanuit De Rotterdam

Programma Klantendag 2017:

9.30 uur Inloop met koffie/thee

10.00 Presentaties

 • Het Rotterdamse verhaal over ‘circulair werken’ in het groen. Hierin wordt naar zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot gestreefd bij het werken. Gemeente Rotterdam vertelde wat voor impact dit heeft op o.a. de werkprocessen voor het groenbeheer
 • Presentatie van de benchmark 2016. De resultaten uit de benchmark en uit de aanvullende vragenlijst zijn door het benchmark-team worden toegelicht en zijn met elkaar in verband gebracht met ontwikkelingen in het groenbeheer
 • Bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Deze plant vormt een van de meest belangrijke invasieve soorten in Nederland en is erg lastig te bestrijden. Experts van Wageningen Plant Research zijn hier nader op in gegaan.


  Interactieve presentatie in de Fenix Music Factory

  12.30 Heerlijke lunch

  13.30 Presentaties

 • De groenbeheerder van de toekomst & benchmarken in de toekomst. In een interactieve setting zijn met de aanwezige groenbeheerders de belangrijkste aspecten voor het groenbeheer in de toekomst naar voren gehaald en besproken.


  Na afloop borrelen in de Fenix Food Factory

  14.15 Workshops

 • Invasieve soorten. In deze workshop is van gedachten gewisseld met Wageningen Plant Research en zijn ervaringen uitgewisseld over de (on)mogelijkheden van deze problematiek
 • Geografische informatie en de benchmark gemeentelijk groen. Een presentatie/workshop waarin men kennis kon zien welke informatie inmiddels (open) beschikbaar is en welke nog niet.
 • Vermindering hoeveelheid verharding openbare ruimte. Een toenemend deel van de openbare ruimte in dorpen en steden is verhard. Ontharden van de openbare ruimte kan een bijdrage leveren aan een aantrekkelijk stad, en ook helpen bij klimaatadaptatie: tegengaan hittestress, beter vasthouden van regenwater bij (piek)buien.
 • Onkruid beheer op verhardingen. Sinds 2 jaar mag er uitsluitend nog met niet-chemische methoden worden gewerkt; wat zijn de ervaringen?

  16.30 Borrel
  Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen
  De presentaties van dit jaar, staan nu ook op onze website.

  Presentaties

  1: Het Rotterdamse verhaal - Tony Pipping
  3: Japanse duizendknoop - Chris van Dijk

  Workshops

  A: Invasieve soorten - Chris van Dijk
  B1: Geo-voorbeelden - Rob Smidt
  B2: Groenste gemeente - Gerbert Roerink
  B3: Boomregister - Onno Roosenschoon
  C: Vermindering verharding - Pieter Boone
  D: Onkruid op verharding - Joop Spijker
  Klantendag 2016
  Dinsdag 15 november is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden. Deze klantendag was bedoeld voor klanten van de BGG en medewerkers van gemeenten die geïnteresseerd zijn in de Benchmark Gemeentelijk Groen.

  's Ochtends zijn er een aantal presentaties gehouden. 's Middags waren er workshops waarin gediscussieerd werd over interssante en actuele thema's.

  Programma Klantendag 2016:

  9.30 uur Inloop met koffie/thee

  10.00 Presentaties

 • Opening door Joop Spijker
 • Welkom door Henk de Weerd (Almere)
 • Resultaten benchmark 2015, opvallende ontwikkelingen en enquête groen en andere beleidsthema's door Joop Spijker
 • Diagnose - de nieuwe benchlearning-tool die verder gaat waar de BGG stopt door Jaap van Raffe en Anjo de Jong
 • Presentatie: "zo doet Almere dat" door Wouter Baack (gemeente Almere)
 • Mededelingen Klantenraad
 • DE VERRASSING  12.15 uur Heerlijk lunch

  13.15 uur Workshops ronde 1

 • Introductie BGG (voor niet-leden)
 • Brainstorm,en over Diagnose - de nieuwe benchlearning-tool
 • Toelichting gemeente Emmen en discussie: efficiënter omgaan met beheer

  14.15 uur En eindelijk weer koffie

  14.30 uur Workshops ronde 2

 • Wat kan groen betekenen voor andere functies (water, hittestress, gezondheid, luchtkwaliteit, etc.) - Presentatie en discussie (hoe organiseer je het)
 • Benchmarkverdieping

  15.30 uur

  Sluiting + borrel!!!

  De klantendag was in het Stadhuis van Almere (op 5 minuten loopafstand van Almere Centraal). De deelname was gratis. En ook niet-leden waren van harte welkom!


  Het verslag van de Klantendag verschijnt in de vorm van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief zal in de eerste week van december worden verzonden naar iedereen die heeft aangegeven een nieuwsbrief te willen ontvangen. Verslag / Nieuwsbrief:  Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen
  Klantendag 2015
  Donderdag 12 november 2015 is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden. Deze klantendag was bedoeld voor klanten van de BGG en medewerkers van gemeenten die geïnteresseerd zijn in de Benchmark Gemeentelijk Groen. De klantendag is georganiseerd in het Stadskantoor van Utrecht (Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht) op 2 minuten lopen van Utrecht Centraal.

  Belangrijke thema's waren:

 • Uitkomsten BGG (Joop Spijker)
 • Innovaties in het groen (Diverse sprekers)
  - Groen als pareltje in de stad
  - Duurzaamheid en biodiversiteit
  - Groen en hittestress
  - Groen en gezondheid
  - Elektriciteit uit groen
  - Groen en water
 • Nieuwe leden
 • Individuele rapportages
 • Aandacht voor groen  Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen
  Klantendag 2014
  Op dinsdag 25 november organiseerde de Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) haar jaarlijkse Klantendag. Deze Klantendag vond plaats in het gemeentehuis van Wageningen. Tijdens de Klantendag weer veel interessante presentaties. Daarnaast werd er uitgebreid nagedacht over mogelijkheden om het project nog te verbeteren.

  Belangrijkste thema's op deze dag:

  • de resultaten van de benchmark
  • de uitgevoerde enquête naar de bezuinigingen en waarden van groen
  • asset-management
  • ziekten en plagen in bomen
  • groen en waterhuishouding  Het verslag van de klantendag en samenvattingen van de interessante lezingen vindt u in de nieuwsbrief 2014

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen
  Klantendag 2013
  Dinsdag 5 november 2013 is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen weer gehouden. De opbouw van de klantendag was zoals gebruikelijk:

  's Ochtends werd gestart met een aantal presentaties. Naast de resultaten van de benchmark zijn ook de uitkomsten van de enquête over bewonersparticipatie gepresenteerd. Ook is aandacht gegeven aan beheersystemen. Spreker was de heer Alfons Schuurmans van het interactieve platform voor beheersystemen in de Openbare Ruimte (Beheerwijzer.nl).

  's Middags waren er workshops. Er waren twee rondes waarin steeds kon worden gekozen uit drie mogelijke workshops. Er was een workshop waarin gediscussieerd kan worden over de beheersystemen bij de gemeente. Er was een workshop over de eigen resultaten in de benchmark. En de derde workshop ging over verbetering van de producten en diensten van de Benchmark Gemeentelijk Groen.

  Het complete programma was:

  9.30 uur Inloop met koffie/thee

  10.00 uur welkom Erik ter Heide, vz. Klantenraad
  10.15 uur presentatie beheersystemen Alfons Schuurmans, Beheerwijzer.nl
  11.15 uur Pauze

  11.30 uur Presentatie BGG
 • boekjaar 2012
 • bewonersparticipatie
 • de individuele resultaten

 • Joop Spijker
  12.30 uur Lunch

  13.30 uur Workshops ronde 1
  14.30 uur Workshops ronde 1
  15.30 uur Terugblik workshops

  16.00 uur Sluiting + borrel

  De klantendag was deze keer in de gemeente Boxtel (Adres: Gemeentehuis Boxtel, Markt 1, 5281 AT Boxtel).
  Klantendag 2012 - Welkom niet-leden
  Dinsdag 13 november is de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen gehouden.

  Bijzonder aan deze klantendag was dat hij ook was opengesteld voor me-dewerkers van gemeenten die nog geen lid waren van de Benchmark. Het programma was dit jaar mede daarom uitgebreid en extra afwisselend.

  Aanwezigen konden 's ochtends verschillende interessante presentaties bij-wonen en 's middags meedoen aan workshops waarin gediscussieerd kon worden over de resultaten van de benchmark en de producten van de benchmark. Ook was er een speciale workshop voor gemeenten die nog geen lid waren van de Benchmarkk.
  Het verslag van de klantendag vindt u in de nieuwsbrief 2012

  Klik hier om de nieuwsbrief te openen

  Klantendag 8-11-2011
  Dinsdag 8 november 2011 was de jaarlijkse Klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen.

  Dagvoorzitter Erik ter Heide, voorzitter van de Klantenraad, leidde de 45 aanwezigen op een prettige manier door de dag. Voor het project is de Klantendag een heel belangrijke gebeurtenis. Het is de enige gelegenheid om met elkaar de resultaten te bespreken en met elkaar te discussiëren over de gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren.

  Anjo de Jong presenteerde de cijfers over het afgelopen boekjaar. Met scherpe analyses wist Anjo de aanwezigen geboeid door de taaie materie te voeren. Wel gaf hij aan, dat om voor een individuele gemeente conclusies te kunnen trekken een nadere analyse noodzakelijk is. Gelukkig voorziet het project hierin. Alle leden van de Benchmark kunnen het projectteam vragen een kleine bijeenkomst te faciliteren, waarbij met 2 - 4 andere deelnemers van vergelijkbare gemeenten een middag of ochtend de werkelijkheid achter de cijfers wordt bediscussieerd.

  Andere programma-onderdelen waren presentaties van StadSPOORT, de Groene Helpdesk (zie verderop in deze nieuwsbrief), en een presentatie van Florence van den Bosch, onderzoeker bij Alterra, over het belang van natuurspeelruimte in de stad. Aan haar onderzoek is in de eerste nieuws-brief van de Benchmark reed aandacht besteed.

  Het complete programma was :

  9.30 uur Inloop met koffie
  10.00 uur welkom Erik ter Heide, vz. Klantenraad
  10.15 uur presentatie Databank, resultaten boekjaar 2010 Anjo de Jong
  10.45 uur De Klantenraad: wat, wie en hoe Erik ter Heide
  11.00 uur Presentatie StadSPOORT Hans Vinken
  11.15 uur De roep om natuurspeelruimte in de stad Florence van den Bosch
  11.45 uur Databank 2012 (discussie)
 • Overhead
 • Index-getallen
 • Speciaal onderwerp
 • Nieuwe Leden Klantenraad
 • Joop Spijker
  12.30 uur Terugblik en afsluiting Erik ter Heide
  12.45 uur Lunch
  Klantendag 25-11-2010
  Op 25 november organiseerde Alterra de jaarlijkse klantendag van de Benchmark Gemeentelijk Groen. Op deze dag werd gediscussieerd over de resultaten van de benchmark naar het gemeentelijk openbaar groen over het afgelopen jaar. Centraal daarbij stonden kengetallen over de opbouw van het openbaar groen en kengetallen over hoeveelheden, kosten en kwaliteit. In deze tijden dat gemeenten geconfronteerd worden met budgettaire beperkingen was het nog meer dan anders belangrijk om te weten hoe de prestaties van de gemeente zich verhouden tot die van vergelijkbare gemeenten.

  Op de klantendag zijn ook andere onderwerpen behandeld. De Verenigde Naties hadden het jaar 2010 uitgeroepen tot het internationale jaar van de biodiversiteit, omdat wereldwijd het voortbestaan van de thans nog grote verscheidenheid aan plant- en diersoorten sterk onder druk staat. In Nederland speelt het stedelijk groen een belangrijke functie voor de beleving van biodiversiteit door stadsbewoners. Onderzoeker stedelijke ecologie Robbert Snep is tijdens de klantendag ingaan op de strategische waarde van gemeentelijk groen voor het leveren van zogeheten 'ecosysteemdiensten' aan de stad, in het bijzonder de beleving van lokale biodiversiteit.

  In 2010 is ook de belevingswaarde van de openbare ruimte gemonitord voor het Planbureau van de Leefomgeving in het kader van het beleid rond de Nota Ruimte van het rijk. Hieraan leverden onderzoekers van Alterra een bijdrage. Dankzij de monitor kon achterhaald worden hoe de relatie is tussen de openbare ruimte en de ervaren leefbaarheid. Hier stond de 'outcome' van het openbaar groen centraal, ofwel de vraag welke bijdrage het open baar groen aan de leefbaarheid levert.


  Contact

  Voor meer informatie over de klantendagen kunt u contact opnnemen met:

  Joop Spijker
  E-mail: Joop.Spijker@wur.nl
  Telefoon: 0317 - 484 990
   

    Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990