Nieuwsbrieven

Twee keer per jaar sturen we een nieuwsbrief naar deelnemende gemeenten en geïnteresseerde gemeenten. In de nieuwsbrieven staat o.a. informatie over het project, maar ook informatie over andere onderzoeken van Wageningen Environmental Research (Alterra) en andere onderdelen van Wageningen University die interessant zijn voor gemeenten.
Aanmelden

Als u de nieuwsbrief Benchmark Gemeentelijk Groen wilt ontvangen dan kunt u zich eenvoudig aanmelden door een mailtje te sturen naar Jaap van Raffe (jaap.vanraffe@wur.nl).

Als u zich wilt afmelden, kan dat net zo eenvoudig.
Eerder verschenen

mei 2024
Benchmark Gemeentelijk Groen, SDG's als leidraad, Biodiversity Net Gain en natuurinclusieve stadsontwikkeling, Alphen aan den Rijn online, Aantrekkelijke Koele Plekken & Routes, Groen en gezondheidspreventie, Citizen science, De groen stad (flyers)

december 2023
Klantendag 2023, Programma, Boekjaar 2022, Enquête Beheer Gazon, Ontwikkeling online omgeving BGG, Vijfentwintig jaar Benchmark Gemeentelijk Groen, Wereldbodemmuseum Wageningen, Benchmarken en de 30-300 regel, CSI Trees: klimaatadaptieve bomen voor de toekomst, De QUIZ

mei 2023
Klimaatadaptatie en biodiversiteit, Natuurinclusief bouwen wordt de standaard Ecologisch bermbeheer; standaard-beheersovereenkomsten, Welke bomen helpen ons het best?, Groennormen in de stad en omgeving, Koolstofvastlegging onder grasvelden, Bouw huizen op logische plekken (opinie), Een groene tuin, een gezonde tuin?, Behoud van autochtone bomen in natuurlijke omgeving, De stad van 2120: natuurlijk!, Groen voor de bodem, de bodem voor groen

november 2022
Klantendag 2022, Programma, Boekjaar 2021, Enquête Baten Groen, Groen en gezondheid, Wereldbodemmuseum Wageningen, Groen en vervangingsinvesteringen, Ontwikkeling van de BGG in 2023, Excursie Floriade, De QUIZ

mei 2022
Benchmark Gemeentelijk Groen, Natuurinclusieve inrichting Nederland, In 2050 is de natuur doorgedrongen tot de stad, Zo kan de Nederlandse stad er in 2120 uitzien, Bomen krimpen tijdens hittegolven, Waarde/baten van bomen, Een groene stad voor iedereen, Leidraad Beheersing Eikenprocessierups, De lokale politiek wordt groener, De Wetenschapswinkel van WUR, BGG-excursie growing green cities

juni 2021
Benchmark Gemeentelijk Groen, Een natuurlijk en klimaatbestendig bedrijventerrein, Hoe de natuur de gezondheid een boost geeft, Waarom komen we maar niet van de eikenprocessierups af?, Stad wordt steeds grotere bron van watervervuiling, De langste boomgaard van Europa komt in de Betuwe, Hoe woningcorporaties groen kunnen verbeteren, Webinars Benchmark Gemeentelijk Groen

december 2020
Klantendag 2020, Programma, Boekjaar 2019, Videopresentatie Súdwest-Fryslân: Groenbeheer, Videopresentatie Utrechtse Heuvelrug: Bomenbeheer, Videopresentatie Arnhem: Aanbesteden versus zelf doen, Biodiversiteit in de stad, Reacties en suggesties, De Quiz.

juni 2020
Maaisels uit bermen gebruiken als bodemverbeteraar, Miljoenen bomen aan te planten, Ecologisch onderzoek op zes innovatieve zonneparken, Hout uit het landschap, Voedselbosopbrengsten op website, Tweejarig onderzoek beheersing eikenprocessierups, Weerballonnen meten hitteverschil stad en platteland, Stadswarmte tijdens een hittegolf

december 2019
Klantendag 2019, Programma, Boekjaar 2018, Koolstofopslag in gemeentelijk groen, Gevolgen droogte 2018, Klimaatverandering en het Nederlandse bos, Workshop A: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Workshop B: Voorbereiding groen op klimaatverandering, Workshop C: Beheerproces op orde, Workshop D: Bewonersinitiatieven, Workshop E: Leidraad beheersing Eikenprocessierups, De Quiz

november 2019
Benchmark Gemeentelijk Groen, Klantendag 2019, Groen en groenbeheer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Beheerproces op orde, Bermbeheer, Leidraad eikenprocessierups, Even voorstellen: Eric Pol

april 2019
Beleid en menselijke gewoontes, Minder ziekteverzuim? Neem een plant!, Beleidsadviezen voor groen in de stad, Het platteland marginaliseert, Waterpartijen die verkoelen, Essentaksterfte, Zorgboerderijen, Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer, Hittestress Harderwijk, Positieve effecten groen in de stad, Adviessysteem houtoogst, Het windeiland-effect', Normenboeken Groen

december 2018
Klantendag 2018, Boekjaar 2017, Interactieve rapportage, Gemeentelijk groen vs. Particulier groen, 20 jaar BGG, De groenbeheerder van de toekomst & benchmarken in de toekomst, Workshop A: Japanse duizendknoop, Workshop B: Waardebeheer (Asset Management), Workshop C: Bij-vriendelijk beheer, Workshop D: Eikenprocessierups, De Quiz, Normenboek Gemeentelijk Groen

juli 2018
BGG-excursie in Den Bosch, Mini-stadsbosjes, Zeven redenen om te investeren in een groene stad, Mensen in de natuur gelukkiger dan in de stad, De verborgen wereld onder onze voeten, Minder ijsvorming door hitte-eiland-effect, Online Klimaateffectatlas, Eikenprocessie-rups, Natuur in de buurt verdient status, 10 vragen over Essentaksterfte, Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018

april 2018
Meer over de aanvullende producten/diensten van de Benchmark Gemeentelijk Groen: Regionale bijeenkomsten, excursies (excursie naar Den Bosch) en individuele adviezen en Diagnose.

november 2017
Klantendag 2017, Het Rotterdamse verhaal, Invasieve soorten: Japanse duizendknoop, Workshop A: Invasieve soorten, Programma, Boekjaar 2016, De groenbeheerder van de toekomst & benchmarken in de toekomst, Workshop B: Geografische informatie, Workshop D: Onkruidbeheer op verhardingen, Workshop C: Vermindering hoeveelheid verharding, De grote BGG-quiz 2017

mei 2017
The Feeding City, Klimaatdoelstellingen, Wie heeft dit landschap eigenlijk besteld?, Buiten zijn, Door natuur minder angststoornissen, Bonding by doing, Steden in een veranderend klimaat, Waarom richten mensen hun tuin in zoals ze doen?, Bakfiets voor frissere schoolroutes, Groen en welbevinden, Even voorstellen... Vivienne van Sante

december 2016
Klantendag 2016, Programma, Zo doet Almere dat, Boekjaar 2015, Diagnose / Benchlearning, Workshop A: Introductie BGG voor niet-leden, Workshop B: Meedenken over Diagnose, Workshop C: Emmen over efficiënter werken, Workshop D: De betekenis van groen in de stad, Workshop E: Benchmarkverdieping, De grote BGG-quiz 2016

oktober 2016
Special gemeente Almere

mei 2016
Benchlearning, Groen voor Grijs voor kwetsbare ouderen, Pionieren met het samenspel tussen burgers en overheden, Met een app op zoek naar de plek waar je het gelukkigst bent, Stadsblokken-Meinerswijk: het woelige leven van de ruimtelijke ordening, Groene daken voor een leefbaar Tilburg, Meer groen, minder ADHD (maar alleen in arme buurten)

december 2015
Klantendag 2015, Programma, Welkom in Utrecht, Boekjaar 2014, Groen als pareltje, De Adaptation Support Tool en de Groene Health Check, Duurzaamheid en biodiversiteit, Groen van boven, Groen en hittestress, Workshops 1: Aandacht voor groen, 2: Verdieping individuele rapportages, 3: Verbeteringen/aanvullingen BGG 2016, 4: Introductie BGG voor niet-leden, De grote BGG-quiz 2015

september 2015
Special gemeente Utrecht

mei 2015
Dataverzameling boekjaar 2014, De zomer komt eraan, Managen van hittestress in steden, Handvatten voor klimaatbestendige steden, Greenlight district Amsterdam, Zo ontwikkel je een buurtmoestuin, Vijf verdienmodellen voor stadslandbouw, Burgerinitiatieven, AMS: de eerste projecten, Zonder Alterra geen groene loper door Maastricht, Greencities en Gemeentenet, Even voorstellen....

december 2014
Klantendag 2014, Ontwikkelingen in het beheer van stedelijk groen de afgelopen jaren, Bezuinigingen op beheer van gemeentelijk groen, Slim beheer: assetmanagement in Rotterdam, Actuele boomziekten in het stedelijk groen, Zelfbeheer van openbaar groen, (Stedelijk) groen van groot belang voor goede stedelijke waterhuishouding, De grote BGG-quiz 2014

juni 2014
Special gemeente Hoorn

mei 2014
Klantenraad, Klantendag 2014, Studiedagen Benchmarken van het openbaar groen, Rapportages boekjaar 2013, Op groene schoolpleinen wordt minder gepest, Landelij-ke partijen hebben meer aandacht voor de groene ruimte dan lokale partijen, Herstel stadsgracht Wageningen, Essentaksterfte, GemeenteNet, Leergemeenschap Groene Burgerparticipatie, Even voorstellen....

januari 2014
Klantendag 2013, Presentatie Bewonersparticipatie, Workshop ontwikkeling Databank 2014, Beheersystemen door Alfons Schuurmans, Studiedagen Stadswerk (Vakgroep Groen, Natuur en Landschap) over Benchmarken Gemeentelijk groen

oktober 2013
Special gemeente Hellevoetsluis

juni 2013
Klantenraad, Rapportages boekjaar 2012, Verdiepingsbijeenkomsten, Normenboek Natuur Bos en Landschap, Sportveld of buurttuin, Zeven redenen om in crisistijd toch te investeren in een groene stad, Laat de natuur voor je werken, Een boom voor iedere straat, Even voorstellen...

december 2012
Klantendag 2012, Workshops 1: Wat is de Benchmark Gemeentelijk Groen, Presentatie 1: De waarde van groen, Workshop 2: Gebruik van de resultaten van de databank, Workshop 3: Producten van de databank, Presentatie 2: Groen voor gezondheid 2.0: van relatie naar causatie, De grote BGG-Quiz.

oktober 2012
Klantenraad, Afscheid Marius Smits, Rapportages boekjaar 2011, Klantendag 2012, Beheer braakliggende grond door burgers, Buurtuinen als goedkoop en procedurevrij sociaal bindmiddel, Eikenprocessierups over heel Nederland ver-spreid, Even voorstellen…

mei 2012
Special gemeente Oss

december 2011
Klantendag 2011, Rapportages boekjaar 2010 en 2011, Kosten groenbeheer blij-ken niet te stijgen, De Groene Helpdesk, Een prozaïsch verslag van 10 jaar Groen in en om de Stad, Zelfbeheer openbaar groen: meer leefbaarheid tegen dezelfde kosten, Veel bermgras kan biogas worden, Even voorstellen...

juli 2011
Nieuws Benchmark Gemeentelijk Groen, Natuurspeelruimte in de stad, Verzet tegen krimp is zinloos, Stad kan koeler en schoner, Nederlanders tevreden over groen in de woonomgeving, Verjongingsbeheer park Randenbroek gemeente Amersfoort, Even voorstellen...

 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990