Benchmark
Gemeentelijk
Groen

Home

Organisatie

Algemene rapportage
Individuele rapportage
Adviezen
Regionale bijeenkomsten
Klantendagen
Nieuwsbrieven

Deelname
Deelnemende gemeenten
FAQ

Contact
    
Welkom op de site van de
Benchmark Gemeentelijk Groen


De Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) is een benchmark met kengetallen over gemeentelijk groen en groenbeheer. De benchmark is in 1998 opgezet als Databank Gemeentelijk Groenbeheer door Wageningen Environmental Research (WENR, voorheen Alterra, onderdeel van Wageningen University and Research centre) en bestaat nu bijna 20 jaar. Al die tijd gebruiken beheerders van gemeentelijk groen met succes de cijfers om het beheer van groen verder te professionaliseren. Sinds november 2016 is onze naam Benchmark Gemeentelijk Groen.
Algemene rapportages
Naast de individuele rapportage wordt ook nog een algemene rapportage gemaakt. Deze rapportage geeft een overzicht van de situatie bij alle gemeenten. Naast de situatie in het laatste boekjaar worden ook allerlei trends getoond zoals de ontwikkeling van kosten.

Lees meer...
Individuele rapportage
Het belangrijkste product van de Benchmark Gemeentelijk Groen is de individuele rapportage. Die rapportage toont de kengetallen van een individuele gemeente (uw gemeente) en vergelijkt die met de kengetallen van een groep vergelijkbare gemeenten en de kengetallen van alle gemeenten in de benchmark.
Door de objectieve vergelijking van de prestaties van het eigen beheer met die van andere gemeenten kunnen de eigen prestaties worden bepaald. Deze informatie helpt om het beheer effectief en efficiënt te maken en te houden.

Lees meer...

of Klik hier voor de voorbeeldrapportage


Adviezen
Gemeenten die vragen hebben over de kengetallen, kunnen adviezen krijgen over de cijfers en hoe op basis van de cijfers te handelen. Hierdoor kan een groenbeheerder nog meer hebben aan de cijfers uit de benchmark.

Lees meer....
Regionale bijeenkomsten
Omdat meer weten dan één, worden de cijfers ook regelmatig in kleine kring (met een beperkt aantal gemeenten) besproken op een regionale bijeenkomst. Hierbij wordt de wereld 'achter' de kengetallen zichtbaar.


Lees meer....
Klantendagen
Een keer per jaar organiseren wij de Klantendag voor gemeenten die aangesloten zijn bij de Benchmark Gemeentelijk Groen. Tijdens deze dag wordt informatie gegeven over het project, de cijfers toegelicht en over plannen gediscussieerd. Maar zeker zo belangrijk is dat u tijdens deze dagen andere groenbeheerders ontmoet en kunt netwerken.

Lees meer....
Nieuwsbrieven
Drie keer per jaren sturen we een nieuwsbrief naar deelnemende gemeenten en ge´nteresseerde gemeenten. In de nieuwsbrieven staat o.a. informatie over het project, maar ook informatie over andere onderzoeken van Wageningen Environmental Research (Alterra) en andere onderdelen van Wageningen University die interessant zijn voor gemeenten.

Lees meer...
Deelname
Deelname aan de benchmark eist van gemeenten het nodige. Naast een bijdrage in de kosten, zullen gemeenten data moeten aanleveren. Uiteraard worden ze daarbij ondersteund. De gegevens die door een gemeente worden verstrekt, worden uiteraard alleen in de eigen rapportages herkenbaar getoond.

Lees meer...

Nieuws3e Nieuwsbrief 2018
[5-12-2018]


In de derde nieuwsbrief van 2018 staat de klantendag centraal. In deze nieuwsbrief alles over de presentaties en de workshops, zoals de interactieve rapportage, gemeentelijk groen vs. particulier groen, de Japanse duizendknoop, asset Management, bij-vriendelijk beheer en de eikenprocessierups.

Bekijk de nieuwsbrief...NIEUW: Normenboek Gemeentelijk Groen
[21-11-2018]


Wageningen Environmental Research geeft al vanaf 2006 het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit. Veel gemeenten gaven aan ook graag normen voor binnenstedelijk groen te gaan gebruiken. WENR heeft daarom hard gewerkt aan een nieuw normenboek: het Normenboek Gemeentelijk Groen. Dit normenboek richt zich op de werkzaamheden in de bebouwde omgeving. Het geheel nieuwe Normenboek Gemeentelijk Groen is verschenen in november 2018.

Lees meer...Klantendag 2018
[6-7-2018]


De Klantendag 2018 van de Benchmark Gemeentelijk Groen (BGG) wordt dit jaar extra feestelijk ivm het 20 jarig jubileum van de BGG. De klantendag dag wordt georganiseerd op 13 november a.s. op de campus van Wageningen UR.

Klik hier voor het programma.
Normenboek NBL 2018
[1-8-2018]


Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018 is uit. In het boek staan actuele tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen.

Lees meer...Nieuwsbrief JULI 2018
[2-7-2018]


In de tweede nieuwsbrief van 2018 is van alles te lezen over de excursie naar den Bosch en 'ander' onderzoek van de WUR dat voo rgemeenten interessant is, zoals Mini-stadsbosjes, Zeven redenen om te investeren in een groene stad, Mensen in de natuur gelukkiger dan in de stad, De verborgen wereld onder onze voeten, Minder ijsvorming door hitte-eiland-effect, Online Klimaateffectatlas, Eikenprocessie-rups, Natuur in de buurt verdient status, 10 vragen over Essentaksterfte, Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2018.

Bekijk de nieuwsbrief...BGG 20 JAAR
[6-3-2018]


Dit jaar vieren we het 20 jarig bestaan van de Benchmark gemeentelijk groen!
Klantenmiddag 21 juni 2018
[6-3-2018]


Dit jaar is er naast de 'normale' klantendag een extra klantenmiddag georganiseerd in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch. Tijdens deze middag zijn we op bezoek geweest bij de gemeente 's-Hertogenbosch. We hebben gezien hoe de gemeente inspeelt op actuele wensen m.b.t. groen.
 

  Benchmark Gemeentelijk Groen - 0317-484990  
<!-- Begin databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters --> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#003366" size="5"> Benchmark Gemeentelijk Groen : kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen <p> <font face="verdana,arial,helvetica" color="#000066" size="2"> Kengetallen van het beheer van gemeentelijk groen, ten behoeve, om inzicht te krijgen in de hoeveelheden en kosten van openbaar groen bij gemeenten. De gegevens worden door WENR (Alterra) verzameld en gepubliceerd. <p> Trefwoorden: databank, database, gemeentelijk groen, beheer, gemeente, gemeenten, kosten, kengetallen, benchmark, vergelijking, kosten, oppervlakte, inwoner, inwoners, opbrengsten, basisgroen, boom, bomen, gazon, gazonnen, ruw gras, struik, struiken, haag, hagen, heg, heggen, sierheester, sierheesters, bosplantsoen, plantsoen, heester, heesters, struikroos, struikrozen, plantenperk, plantenperken, plantperk, plantperken, eenjarig, vast, plantebak, plantenbak, plantenbakken, bos, watergang, watergangen, weg, wegen, pad, paden, speelvoorziening, speelvoorzieningen, raster, rasters